Home » Bài viết » Mẫu 06/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 06/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 06/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính.

Mẫu 06/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mời các bạn đọc tiếp: Mẫu 06/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 06/KK-TNCN, Mẫu số 06/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư, Mẫu số 06/KK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Tiếp theo

Chi tiền học cho con của NLĐ nước ngoài

Ngày 04 tháng 05 năm 2018, Cục thuế Tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn …