Home » Bài viết » Mẫu 06/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 06/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 06/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 06/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Các bạn có thể download: Mẫu 06/GTGT Ban hành theo Thông tư  156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 06/GTGT, Mẫu số 06/GTGT theo thông tư

Tiếp theo

Chi phí nhân công trong xây dựng

5 cách xử lý chi phí nhân công trong xây dựng năm 2018

Vấn đề về chi phí nhân công trong xây dựng liên quan đến việc đóng …