Home » Bài đăng » Mẫu 05 cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại lý thuế

Mẫu 05 cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 05 cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại lý thuế ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính.

Mẫu 05 cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại lý thuế
Mẫu 05 cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại lý thuế

Các bạn có thể tải về Mẫu 05 tại đây

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Mẫu 05, Mẫu 05 cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Tiếp theo

Thời gian chi trả bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu

Thời gian chi trả bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu

Trên cơ sở đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, và sau khi đã …