Home » Bài viết » Mẫu 03A/TĐ-TAIN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 03A/TĐ-TAIN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 03A/TĐ-TAIN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 03A/TĐ-TAIN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

 

Các bạn có thể tải về: Mẫu 03A/TĐ-TAIN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 03A/TĐ-TAIN, Mẫu số 03A/TĐ-TAIN theo thông tư

Tiếp theo

06 Vấn đề về Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Hiện nay, rất nhiều bạn kế toán đang quan tâm đến vấn đề Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh trong …