Home » Bài viết » Mẫu 02/SDNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 02/SDNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 03-5/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 02/SDNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Ghi chú:

  • Một xứ đồng có nhiều thửa đất thì mỗi thửa đất kê khai vào một dòng
  • UBND: Uỷ ban nhân dân

Các bạn có thể tải về: Mẫu 02/SDNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 02/SDNN, Mẫu số 02/SDNN theo thông tư

Tiếp theo

Chi phí nhân công trong xây dựng

5 cách xử lý chi phí nhân công trong xây dựng năm 2018

Vấn đề về chi phí nhân công trong xây dựng liên quan đến việc đóng …