Home » Bài viết » Mẫu 02/NDAN Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Mẫu 02/NDAN Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/NDAN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 02/NDAN Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Điều 2. Tạm dừng áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với số thuế được nộp dần trong thời gian nộp dần tiền thuế nợ. Người nộp thuế được tính tiền chậm nộp theo mức 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế được nộp dần. Trường hợp ………………..(tên người nộp thuế) không nộp thì tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp thay bao gồm: toàn bộ số tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế được chấp thuận nộp dần; tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế được nộp dần theo mức 0,05 % mỗi ngày được nộp dần và 0,07% mỗi ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp dần theo cam kết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. …(tên người nộp thuế); …(tên tổ chức bảo lãnh); Trưởng phòng…./Đội trưởng….(các phòng/đội có liên quan), chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

…….

Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 02/NDAN Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 02/NDAN, Mẫu số 02/NDAN theo thông tư

Tiếp theo

Hoàn thuế Giá trị gia tăng

Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn thuế GTGT không?

Để trả lời câu hỏi Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn …