Home » Bài viết » Mẫu: 02/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu: 02/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu: 02/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính.

Mẫu: 02/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Các bạn có thể dowload để đọc tiếp: Mẫu: 02/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số: 02/KK-TNCN, Mẫu số: 02/KK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Tiếp theo

Thời gian chi trả bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu

Thời gian chi trả bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu

Trên cơ sở đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, và sau khi đã …