Home » Bài viết » Mẫu 02/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Mẫu 02/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Chính

Mẫu 02/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Kính gửi: Cơ quan thuế…………………….

Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: ………………….. Email:……………………………………………………….

Doanh nghiệp chúng tôi thông báo việc thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày … tháng … năm …, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung:

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………..

Địa chỉ thư điện tử (Email): …………………………………….

2. Danh sách chứng thư số sử dụng để xác thực:

Mẫu 02/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, đầy đủ, chính xác và trung thực đối với nội dung thay đổi, bổ sung nêu trên./.

Các bạn có thể download:  Mẫu 02/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 02/ĐK-HĐXT, Mẫu số 02/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định

Tiếp theo

Chi phí nhân công trong xây dựng

5 cách xử lý chi phí nhân công trong xây dựng năm 2018

Vấn đề về chi phí nhân công trong xây dựng liên quan đến việc đóng …