Home » Bài viết » Mẫu 01A/KK-HĐ Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 01A/KK-HĐ Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01A/KK-HĐ Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 01A/KK-HĐ Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 01A/KK-HĐ Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 01A/KK-HĐ, Mẫu số 01A/KK-HĐ theo thông tư

Tiếp theo

Những Nguyên tắc khi Quyết toán thuế không thể bỏ qua

Hàng năm, Sau phần lớn thời gian thực hiện làm báo cáo quyết toán thuế …