Home » Bài viết » Mẫu 01/TB-SDDPNN Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC

Mẫu 01/TB-SDDPNN Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/TB-SDDPNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 01/TB-SDDPNN Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC

1. Người nộp thuế:

 • Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
 • Mã số thuế (nếu có): …………………..ngày cấp: ……../……../……..đối với trường hợp cấp MST mới)
 • Địa chỉ nhận thông báo: …………………………………………………………………………………………………………

2. Tên Đại lý thuế (nếu có): ……………………………………………………………………………………………………..

 • Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………..
 • Địa chỉ nhận thông báo: ……………………………………………………………………………………………………….

3. Địa chỉ thửa đất: …………………………………………………………………………………………………………………….

4. Vị trí thửa đất chịu thuế:

 • 4.1. Loại đất : Đất ở đô thị; Đất ở nông thôn; Đất sản xuất, kinh doanh: ……………………………….
 • 4.2. Tên đường/vùng: …………………………………………………………………………………………………….
 • 4.3. Đoạn đường/khu vực: ………………………………………………………………………………………………
 • 4.4. Loại đường: ………………………………….. 4.5. Vị trí/hạng: ………………………………………..
 • 4.6. Hệ số (đường/hẻm): ………………………. 4.7. Giá 1 m2 đất: ……………………………………..

5. Diện tích chịu thuế: ………………………………………. 5.1. Trong đó diện tích đất ở trên Giấy chứng nhận: ….

6. Hạn mức: …………..…………..

7. Tổng số thuế trước khi miễn, giảm:…………, Trong đó:

 • 7.1. Số thuế tính cho phần diện tích đất ở trên Giấy chứng nhận: ……..
 • 7.2. Số thuế tính cho phần diện tích lấn chiếm:…………
 • 7.3. Số thuế sử dụng không đúng mục đích:…………..

8. Thông tin chi tiết các khoản thuế tính đến ngày thông báo (với trường hợp thông báo từ lần 2)

Mẫu 01/TB-SDDPNN Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC

Số tiền thuế còn phải nộp (viết bằng chữ): ……………………… đồng.

9. Thời hạn nộp tiền: Chậm nhất là ngày ……../…..…/………

10. Địa điểm nộp thuế: ……………………………………………………………………………………………………………….

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với …(tên cơ quan thuế)… theo số điện thoại: ………………………. địa chỉ: ……………………………………………………………………………….
…(tên cơ quan thuế)… thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.

Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 01/TB-SDDPNN Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 01/TB-SDDPNN, Mẫu số 01/TB-SDDPNN theo thông tư

Tiếp theo

Hoàn thuế Giá trị gia tăng

Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn thuế GTGT không?

Để trả lời câu hỏi Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn …