Home » Bài viết » Mẫu 01/PHLP Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 01/PHLP Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/PHLP Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 01/PHLP Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Các bạn có thể tải về: Mẫu 01/PHLP Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 01/PHLP, Mẫu số 01/PHLP theo thông tư

Tiếp theo

Lịch thi chứng chỉ hành nghề thuế năm 2018

Gần đây nhất, Tổng cục thuế đã ban hành thông báo số 41/TB-HĐT ngày 12/06/2018 của …