Home » Bài viết » Mẫu 01/MTPDTA Ban hành theo Thông tư số 156/TT-BTC

Mẫu 01/MTPDTA Ban hành theo Thông tư số 156/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/MTPDTA Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 01/MTPDTA Ban hành theo Thông tư số 156/TT-BTC

Giấy ủy quyền cần có đủ chữ ký của đại diện hai Bên. Không cần công chứng hoặc chứng thực.

……….

Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 01/MTPDTA Ban hành theo Thông tư số 156/TT-BTC  tại đây

Từ khóa: Mẫu số 01/MTPDTA, Mẫu số 01/MTPDTA theo thông tư

Tiếp theo

Thời gian chi trả bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu

Thời gian chi trả bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu

Trên cơ sở đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, và sau khi đã …