Home » Bài viết » Mẫu 01/BVMT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 01/BVMT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/BVMT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 01/BVMT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

[04] Người nộp thuế :………………………………………………………………………….

[05] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

[06] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: ………………. [08] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….

[09] Điện thoại: ………………… [10] Fax: ……………… [11] Email: ………………

[12] Số tài khoản: ……………………… [13] tại Ngân hàng / KBNN:……………………..

[14] Nghề nghiệp/ lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chính :……………………………………… [15] Văn bản uỷ quyền: …………………………………………………………………………………

[16] Đại lý thuế (nếu có) :………………………………………………………………………….

[17] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

[18] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

[19] Quận/huyện: ………………. [20] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….

[21] Điện thoại: ………………… [22] Fax: ……………… [23] Email: ………………

[24] Hợp đồng đại lý thuế số :…………………………………………………..ngày ………………….

……

Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 01/BVMT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 01/BVMT, Mẫu số 01/BVMT theo thông tư

Tiếp theo

Thời gian chi trả bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu

Thời gian chi trả bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu

Trên cơ sở đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, và sau khi đã …