Home » Tin tức » Lập phụ lục về ưu đãi thuế TNDN số 03-3C/TNDN

Lập phụ lục về ưu đãi thuế TNDN số 03-3C/TNDN

Với các doanh nghiệp là cơ sở kinh doanh sử dụng lao động là người thiểu số hoặc doanh nghiệp xây dựng vận tải sử dụng nhiều lao động nữ, khi thực hiện làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì cần phải Lập phụ lục về ưu đãi thuế TNDN số 03-3C/TNDN. Vậy để phục công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp, chúng tôi xin chia sẻ như sau các mẫu phụ lục để doanh nghiệp hoàn thiện bộ sơ khai quyết toán thuế thông tư 156 như sau: 

Tải mẫu Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp số 03-3C/TNDN

Lập phụ lục về ưu đãi thuế TNDN số 03-3C/TNDN

Lập phụ lục về ưu đãi thuế TNDN số 03-3C/TNDN
Lập phụ lục về ưu đãi thuế TNDN số 03-3C/TNDN

Mục A: Xác định điều kiện và mức độ ưu đãi thuế:

+ Chỉ tiêu Điều kiện ưu đãi (1): NNT chọn trong danh sách điều kiện có sẵn

+ Chỉ tiêu Điều kiện ưu đãi (1): NNT tự nhập các chỉ tiêu con sau: Tổng số lao động sử dụng thường xuyên trong kỳ tính thuế; Xác nhân của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền về tổng số lao động nữ mà doanh nghiệp đang sử dụng (nếu có)

+ Chỉ tiêu Mức độ ưu đãi (2): NNT chọn trong danh sách có sẵn

Mục B: Xác định số thuế ưu đãi:

Chỉ tiêu [01]: Tổng các khoản chi cho lao động nữ

Chỉ tiêu [02]: Tổng các khoản chi cho lao động là người dân tộc thiểu số

Chỉ tiêu [03]: Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

Chỉ tiêu [04]: Thuế TNDN được giảm tương ứng mức chi cho lao động nữ, lao động là người dân tộc thiểu số:

– Ràng buộc:

+ Chỉ tiêu [04] (thuế TNDN được giảm tương ứng mức chi cho lao động nữ, lao động là người dân tộc thiểu số):

  • Nhập [04] <= chỉ tiêu [03]
  • Tổng hợp lên chỉ tiêu [C12] trên tờ khai 03/TNDN

Mời các bạn tham khảo thêm bài viết, Đại lý thuế Công Minh chia sẻ:

Lập phụ lục về ưu đãi thuế TNDN số 03-3B/TNDN

Lập phụ lục về ưu đãi thuế TNDN số 03-3A/TNDN

Phụ lục ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách lập phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 03/TNDN

Tiếp theo

Chi phí nhân công trong xây dựng

5 cách xử lý chi phí nhân công trong xây dựng năm 2018

Vấn đề về chi phí nhân công trong xây dựng liên quan đến việc đóng …