Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp » Lập hóa đơn điều chỉnh

Lập hóa đơn điều chỉnh

Ngày 27/11/2014, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh gửi công văn số 10267/CT-TTHT lên Tổng cục thuế về việc lập hóa đơn điều chỉnh. Ngày 24/03/2015, Tổng cục thuế có công văn số 1005/TCT-CS trả lời về vấn đề này. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt lại toàn bộ nội dung như sau:

Lập hóa đơn điều chỉnh
Lập hóa đơn điều chỉnh

Nội dung việc lập hóa đơn điều chỉnh

Căn cứ điểm b khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn cách lập “Tên, địa chỉ, mã số thuế người mua trên hóa đơn”. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người mua và người bán đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót tên, địa chỉ người mua nhưng vẫn ghi đúng mã số thuế của người mua thì người bán mà người mua lập một hóa đơn điều chỉnh, không phải lập hóa đơn điều chỉnh theo hướng dẫn tại điểm b khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác, thực hiện theo hướng dẫn tại điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính

Công văn số 1005/TCT-CS ngày 24/03/2014 –  Hóa đơn điều chỉnh

Tiếp theo

Thanh toán Công tác phí cho người lao động trên 20 triệu

Việc thanh toán công tác phí là một việc khá thường xuyên đối với doanh …