Itaxviewer 1.0.6, sửa lỗi phiên bản không đúng khi xem tờ khai 04/GTGT

Ngày 04 tháng 03 năm 2015, Tổng cục thuế vừa update phần mềm Itaxviewer 1.0.6, sửa lỗi phiên bản không đúng khi xem tờ khai 04/GTGT được kết xuất ra từ phần mềm HTKK 3.3.1 và nhiều lỗi khác. Các phiên bản cũ nếu các doanh nghiệp không sử dụng mẫu 01/GTGT thì không cần update.

Link dowload phần mềm Itaxviewer 1.0.6 tại đây

 
Các bài viết liên quan: Một số lỗi khi thực hiện nộp tờ khai, Lỗi khi mới đăng nhập..