Hướng dẫn lấy lại mật khẩu tài khoản thuế

Đối với người nộp thuế sử dụng Chữ ký số khi nộp tờ khaitrên công thông tin của Tổng cục thuế có thể gặp phải trường hợp quên mật khẩu tài khoản đăng nhập khi kê khai. Khi đó để đăng nhập thì thực hiện như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin Hướng dẫn lấy lại mật khẩu tài khoản thuế với cơ quan thuế với người nộp thuế như sau:

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu tài khoản thuế

Bước 1: Đăng nhập vào trang  http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ và vào phần Đăng nhập
Hướng dẫn lấy lại mật khẩu tài khoản thuế
Bước 2: Lấy lại mật khẩu
huong-dan-lay-lai-mat-khau-tai-khoan-thue 3Bước 3: Cập nhật lại mật khẩu
huong-dan-lay-lai-mat-khau-tai-khoan-thue 4
Bước 4: Đổi mật khẩu thành cônghuong-dan-lay-lai-mat-khau-tai-khoan-thue 5
Như vậy là người nộp thuế đã thực hiện thay đổi thành công mật khẩu trên trang của Tổng cục thuế khi người dung thực hiện kê khai
Mời các bạn tham khảo thêm bài viết