Home » Bài đăng » Hướng dẫn lấy hóa đơn xác thực để thanh toán

Hướng dẫn lấy hóa đơn xác thực để thanh toán

Nếu cá nhân đi mua hàng của doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế và cần lấy hoá đơn để thanh toán,  thì phải làm thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn lấy hóa đơn xác thực để thanh toán  Hướng dẫn lấy hóa đơn xác thực để thanh toán

Trường hợp người mua hàng cần lấy hóa đơn để thanh toán với công ty, cần cung cấp cho người bán thông tin địa chỉ thư điện tử của công ty để người bán sau khi lập hóa đơn xác thực có trách nhiệm gửi nội dung hóa đơn vào thư điện tử của công ty của người mua. Hoặc người mua có thể yêu cầu người bán cung cấp file xml nội dung hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cho người mua (nếu người mua có phương tiện lưu trữ) hoặc yêu cầu người bán chuyển đổi hoá đơn điện tử có mã xác thực ra giấy.

Người mua có thể vào trang thông tin điện tử của ngành thuế theo địa chỉ http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn để kiểm tra nội dung trên hoá đơn…. ( xem thêm  Kiểm tra hóa đơn điện tử có mã xác thực)

Mời các bạn xem thêm

Tiếp theo

Hoàn thuế Giá trị gia tăng

Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn thuế GTGT không?

Để trả lời câu hỏi Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn …