Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp » Hướng dẫn lập mẫu 01/KK-XS tờ khai khấu trừ thuế TNCN

Hướng dẫn lập mẫu 01/KK-XS tờ khai khấu trừ thuế TNCN

Theo thông tư 156/2013/TT-BTC, Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ hướng dẫn lập mẫu 01/KK-XS: tờ khai khấu trừ thuế TNCN mới nhất

Hướng dẫn lập mẫu 01/KK-XS

Cách gọi:

– Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “TK TNCN Mẫu 01/KK-XS theo tháng” khi đó màn hình chọn kỳ kê khai sẽ hiển thị ra như sau.

29-09-2015-9-18-34-AM (1)

A. Trường hợp khai tờ khai lần đầu:

– Bạn chọn “Tờ khai lần đầu” nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 01/KK-XS – Tháng với hộp chọn “Lần đầu” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới.

Mẫu 01/KK-XS: tờ khai khấu trừ thuế TNCN mới nhất
Mẫu 01/KK-XS: tờ khai khấu trừ thuế TNCN mới nhất

– Các chỉ tiêu cần nhập:

+ Nhập các chỉ tiêu: [21], [22], [23] dạng số, không âm, và mặc định giá trị ban đầu là số 0.

– Các chỉ tiêu có ràng buộc :

+ Chỉ tiêu [22]: Nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [21]

+ Chỉ tiêu [23]: Nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [22]

B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung

– Bạn chọn “Tờ khai bổ sung” ,và lần bổ sung rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 01/KK-XS – Tháng với hộp chọn “Bổ sung” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới và lần bổ sung thứ mấy được đánh dấu “Lần” thứ mấy.

Untitled65

Từ khóa: Hướng dẫn lập mẫu 01/KK-XS, cách lập mẫu 01/KK-XS,

 Đại lý thuế Công Minh vừa chia sẻ hướng dẫn lập mẫu 01/KK-XS: tờ khai khấu trừ thuế TNCN mới nhất theo thông tư 156/2013/TT-BTC

Tiếp theo

Lịch thi chứng chỉ hành nghề thuế năm 2018

Gần đây nhất, Tổng cục thuế đã ban hành thông báo số 41/TB-HĐT ngày 12/06/2018 của …