Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp » Hướng dẫn lập mẫu 01-1/TĐ-GTGT theo phần mềm HTKK

Hướng dẫn lập mẫu 01-1/TĐ-GTGT theo phần mềm HTKK

Cách lập bảng kê số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất thủy điện như thế nào? Sau đây Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ hướng dẫn cách lập phụ lục 01-1/TĐ-GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất

Hướng dẫn lập mẫu 01-1/TĐ-GTGT

Hướng dẫn lập mẫu 01-1/TĐ-GTGT theo phần mềm HTKK
Hướng dẫn lập mẫu 01-1/TĐ-GTGT theo phần mềm HTKK

+ Cột (1) “STT”: hỗ trợ tự động tăng, giảm.

+ Cột (2)“Tên nhà máy thủy điện”: NSD tự nhập, kiểu text, tối đa 200 ký tự.

+ Cột (3) Mã số thuế: nhập tối đa 14 ký tự, kiểm tra cấu trúc mã số thuế

+ Cột (4) “Số thuế GTGT đầu ra của hoạt động sx thủy điện”: NSD nhập dạng số, không âm, mặc định là 0

+ Cột (5) “Số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sx thủy điện”: NSD nhập dạng số, không âm, mặc định là 0

+ Cột (6) “Số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sx thủy điện”: (6) = (4) – (5)

+ Tổng cộng cột (4) = Tổng các dòng của cột (4)

+ Tổng cộng cột (5) = Tổng các dòng của cột (5)

+ Tổng cộng cột (6) = tổng các dòng của cột (6). Kiểm tra = dòng tổng cộng cột (6) trên PL 01-2/TĐ/GTGT. Nếu khác thì cảnh báo vàng “Dòng tổng cộng cột (6) trên PL 01-1/TĐ-GTGT phải bằng dòng tổng cộng cột (6) trên PL 01-2/TĐ-GTGT”

Từ khóa: Hướng dẫn lập mẫu 01-1/TĐ-GTGT, cách lập mẫu 01-1/TĐ-GTGT

Trên đây là một số hướng dẫn mà Đại lý thuế Công Minh vừa chia sẻ về hướng dẫn lập mẫu 01-1/TĐ-GTGT: bảng kê số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất thủy điện theo phần mềm HTKK mới nhất

Tiếp theo

Tiền thưởng 30/04 - 01/05 Chi phí hợp lý

Tiền thưởng lễ 30/4 – 01/05 có được tính vào chi phí hợp lý không?

Trong những dịp lễ tết, đa phần các doanh nghiệp sẽ chi một khoản thưởng …