Hướng dẫn cài đặt và cấu hình JAVA 8 update 45

Để có thể sử dụng và nộp tờ khai qua mang qua trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn của Tổng cục thuế, các bạn cần một số thao tác cài đặt phần mềm JAVA. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cài đặt và cấu hình JAVA 8 update 45 mới nhất.
1. Cài đặt java
Bước 1: Down load java 8 update 45  tại đây
Bước 2: Các bạn tiến hành cài đặt

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình JAVA 8 update 45
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình JAVA 8 update 45

Chờ phần mềm download tự động
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình JAVA 8 update 45
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình JAVA 8 update 45

Lưu ý: các chương trình đi kèm với JAVA
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình JAVA 8 update 45
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình JAVA 8 update 45

Cài đặt thành công hd3.1
2. Cấu hình JAVA
Bước 1: Các bạn vào JAVA trong phần Control Panel
hd3.2
Tiếp tục cấu hình
hd4
Cấu hình thành công
hd5
3. Cấu hình trình duyệt Interner Explorer (IE)
hd6
Các bạn vào phần Inernet options >> Security  để cấu hình cho trình duyệt
hd7
Cài đặt chế độ Compatibility View
hd8
 
hd9
 
hd10
Như vậy, bạn đã cài đặt và cấu hình thành công trên JAVA và trình duyệt IE. Bạn đã có thể nộp tờ khai thuế qua mạng. Chúc các bạn thành công
Link Java 7 Tại đây