Home » Tin tức » Kế toán » Hợp đồng cho thuê nhà, mua nhà, kinh doanh bất động sản

Hợp đồng cho thuê nhà, mua nhà, kinh doanh bất động sản

Ngày 10 tháng 09 năm 2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh Bất động sản. Trong đó Đại lý thuế Công Minh trích dẫn một số điểm về Hợp đồng cho thuê nhà, mua nhà, kinh doanh bất động sản mới nhất áp dụng từ ngày 01/11/2015 theo Nghị định 76

Các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản gồm:

Các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản được ban hành kèm theo Nghị định này bao gồm:

Hợp đồng cho thuê nhà, mua nhà, kinh doanh bất động sản
Hợp đồng cho thuê nhà, mua nhà, kinh doanh bất động sản
  • Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn, hình thành trong tương lai theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76 .   ==> Xem hợp đồng mua bán nhà
  • Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng có sẵn, hình thành trong tương lai theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76.  ==> Xem hợp đồng cho thuê nhà
  • Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn, hình thành trong tương lai theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76. Xem hợp đồng thuê mua nhà
  • Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo Mẫu số 04a và Mẫu số 04b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76.  Xem Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất
  • Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76. Xem hợp đồng chuyển nhượng

Mời các bạn xem tiếp: Điểm mới Nghị định 76 năm 2015 của Chính phủ

Tiếp theo

Tiền thưởng 30/04 - 01/05 Chi phí hợp lý

Tiền thưởng lễ 30/4 – 01/05 có được tính vào chi phí hợp lý không?

Trong những dịp lễ tết, đa phần các doanh nghiệp sẽ chi một khoản thưởng …