Hạch toán phế liệu

Hỏi: Một doanh nghiệp trong quá trình sản xuất thì có phát sinh những phế liệu trong quá trình sản xuất. Vậy hạch toán như thế nào đối với những khoản bán phế liệu trên? Đại lý thuế Công Minh xin trả lời như sau:

Trả lời:

Về kế toán: 

Theo nguyên tắc tính giá thành, phế liệu góp phần làm giảm giá thành. Khi sản xuất, có những phế liệu, doanh nghiệp thu gom lại và bán, giá trị thuần của phế liệu, làm giảm giá thành của sản phẩm chính. ( Đại lý thuế Công Minh)

Nợ TK 111,112…

        Có TK 711:

       Có TK 3331:

Về Luật thuế TNDN:

Phế liệu đươc bán và được coi là một khoản thu nhập khác trong kỳ tính thuế. Phế liệu của những đối tượng hàng hoá cũng được tính thuế GTGT như sản phẩm chính. ( Đại lý thuế Công Minh)

Theo những quy định trên, để thực hiện nghĩa vụ thuế, và tiện cho việc theo dõi và quản lý, bạn nên bán phế liệu và xuất hoá đơn tính thuế, hạch toán ghi tăng thu nhập khác, hoặc ghi giảm giá vốn hàng bán trong kỳ

Đại lý thuế Công Minh chia sẻ

Tiếp theo

Phạt vi phạm hành chính về hóa đơn GTGT

Phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Đại lý Thuế Công Minh xin tổng hợp các khoản phạt vi phạm hành chính …