Home » Bài đăng » Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực

Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực

Ngày 23 tháng 06 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Trong đó, quy định rất rõ ràng về các Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế tại Quyết định 1209 năm 2015. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và tóm tắt vấn đề này như sau:

Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực

Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực

Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sau đây được đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực:

– Là doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế và đang hoạt động.

– Có chứng thư số theo quy định của pháp luật. Chứng thư số phải có thông tin mã số thuế của doanh nghiệp và đang còn hiệu lực.

– Hoạt động ở địa bàn có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet.

Toàn văn thông tư 1209

Để có thể rõ hơn Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực, mời các bạn xem toàn văn thông tư 1209

Tiếp theo

Hoàn thuế Giá trị gia tăng

Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn thuế GTGT không?

Để trả lời câu hỏi Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn …