Home » Tin tức » Thuế » Điều kiện làm cam kết 02 theo Thông tư 92 mới nhất

Điều kiện làm cam kết 02 theo Thông tư 92 mới nhất

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Điều kiện làm cam kết 02 theo Thông tư 92 mới nhất năm 2015 áp dụng cho kỳ làm báo cáo tài chính năm 2015

Đề trả lời cho câu hói Điều kiện làm cam kết 02 theo Thông tư 92, các bạn đã biết dược khi nào thỉ Người lao động sẽ làm bản cam kết. Vậy thì, điều kiện để được làm bản cam kết là gỉ? Hay là ai cũng được làm bản cam kết 02?

Điểm i khoản 1 điều 25 thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

Điều kiện làm cam kết 02 theo Thông tư 92 mới nhất
Điều kiện làm cam kết 02 theo Thông tư 92 mới nhất

“i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác
Cá nhân làm cam kết mẫu 02 theo hướng dẫn tại điểm này phái đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điềm làm cam kết mẫu 02.”

==> Theo đó, chỉ những cá nhân có MST mới được làm bản cam kết (Áp dụng từ ngày 01/10/2013 khi thông tư 111/2013/TT-BTC có hiệu lực, trước đó không cần phải có MST vần được làm bản cam kết)

=> Khi công ty các bạn có nhân viên mới, việc đầu tiên là các bạn đăng ký MST TNCN cho nhân viên mới, đề đám bảo quyền lợi cho cá nhân đó. Quy trình đăng ký MST TNCN.

Tag: Điều kiện làm cam kết 02 theo Thông tư 92 mới nhất

Mời các ban xem tiếp:

Tiếp theo

Hoàn thuế Giá trị gia tăng

Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn thuế GTGT không?

Để trả lời câu hỏi Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn …