Home » Bài viết » Công văn 5059/TCT-CS về ưu đãi thuế TNDN

Công văn 5059/TCT-CS về ưu đãi thuế TNDN

Công văn 5059/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 30 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Công ty TNHH Parkson Hải Phòng về việc xử trường hợp về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho các dự án đầu tư mở rộng của doanh nghiệp. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt lại nội dung như sau để phục vụ cho công tác làm báo cáo tài chính của doanh nghiệp như sau:

Công văn 5059/TCT-CS về ưu đãi thuế TNDN

Căn cứ theo quy định như sau:

Công văn 5059/TCT-CS về ưu đãi thuế TNDN

Theo đó, trường hợp công ty Công ty TNHH Parkson Hải Phòng thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh và đầu tư thêm vốn tài sản để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty trên những ngành nghề hay lĩnh vực theo theo quy định tài Điều 36 Nghị định số 24 năm 2007 nên doanh nghiệp Parkson không được hưởng thêm phần thuế ưu đãi đầu tư mở rộng

Toàn văn nội dung công văn 5059/TCT-CS  Tại đây

Một số văn bản tham khảo:

 

 

Tiếp theo

Chi tiền học cho con của NLĐ nước ngoài

Ngày 04 tháng 05 năm 2018, Cục thuế Tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn …