Home » Bài đăng » Công văn 4286/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4286/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 14 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4286/TCT-CS trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4286/TCT-CS

Nội dung Công văn 4286TCT-CS

Tổng cục Thuế nhận được công văn sổ 01 l/CV/VES/2015 ngày 4/8/2015 của Công ty TNHH Giải pháp kỹ thuật Vina (Địa chỉ: 08, đường số 7, Khu phố 5, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh) về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu liên quan đến thủ tục Hải quan (bản photo công văn kèm theo), về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc tại công văn số 01 l/CV/VES/2015 ngày 4/8/2015 của Công ty TNHH Giải pháp kỹ thuật Vina liên quan đến thủ tục Hải quan đã được hướng dẫn tại Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính và công văn số 10015/TCHQ-GSQL ngày 11/8/2014 của Tổng cục Hải quan. Trường họrp, Cục Thuế có vướng mắc khi thực hiện hướng dẫn trên thì đề nghị Cục Thuế có công văn báo cáo và đề xuất xử lý cụ thể về Tổng cục Thuế để được hướng dẫn.

Tải Công văn 4286/TCT-CS

Công văn 4286/TCT-CS  Tại đây bản PDF

Tiếp theo

Xử lý hóa đơn lập sai kèm theo BIỂU MẪU khắc phục

Trong quá trình sản xuất Kinh doanh, khi lập hóa đơn, doanh nghiệp (DN) sẽ …