Home » Văn bản pháp luật » Văn bản thuế » Công văn 1832/TCT-TNCN

Công văn 1832/TCT-TNCN

Ngày 14/05/2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 1832/TCT-TNCN trả lời về việc giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cả nhân theo thư đề nghị của ông Huỳnh Ngọc Giao ở Quãng Ngãi. Theo đó, cháu ngoại của ông Huỳnh Ngọc Giao có đủ điều kiện theo quy định được tính là người phụ thuộc và giảm trừ vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của ông Huỳnh Ngọc Giao theo điểm d4, khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài Chính

Tại văn bản gốc tại đây

Công văn 1832/TCT-TNCN
Công văn 1832/TCT-TNCN

Download Công văn 1832/TCT-TNCN  tại đây

Tiếp theo

Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu

Để được đặt in hóa đơn, Doanh nghiệp phải làm gì ? Đại lý Thuế …