Home » Văn bản pháp luật » Văn bản thuế » Công văn 1827/TCT-QLN

Công văn 1827/TCT-QLN

Ngày 14/05/2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 1827/TCT-QLN trả lời về việc miễn tiền nộp chậm tiền thuế do thiên tai theo công văn 280-15/BGM ngày 16/04/2015 của Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu. Theo đó, khi doanh nghiệp gặp vấn đề khó khăn do thiên tai, Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu phải lập bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Thông tư 156/2013/TT-BTC và gửi lại cho Cục thuế quản lý là Cục thuế tỉnh Quảng Nam để được xem xét giải quyết miễn tiền chậm nộp theo quy định

Công văn 1827/TCT-QLN
Công văn 1827/TCT-QLN

Download Công văn 1827/TCT-QLN Tại đây

Tiếp theo

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2018 mới nhất

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2018 mới nhất như thế nào …