Home » Văn bản pháp luật » Văn bản thuế » Công văn 1813/TCT-QLN

Công văn 1813/TCT-QLN

Ngày 13/05/2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 1813/TCT-QLN trả lời Cục thuế Hà Nội về việc phạt nộp chậm tiền sử dụng đất của Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam theo Công văn 19614/CT-QLN ngày 17/04/2015. Theo đó,  Trường hợp của Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam đề nghị miễn tiền nộp chậm tiền sử dụng đất với dự án “Tổ hợp nhà để bán kết hợp văn phòng và dịch vụ thương mại” thuộc các trường hợp miễ tiền nộp chậm theo quy định tại điều 35 Thông tư 156/2013/TT-BTC

Công văn 1813/TCT-QLN
Công văn 1813/TCT-QLN

Download Công văn 1813/TCT-QLN tại đây

Tiếp theo

Công văn 889/TCT-CS về chính sách lệ phí trước bạ

Ngày 03 tháng 03 năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 889/TCT-CS gửi …