Home » Văn bản pháp luật » Văn bản thuế » Công văn 1810/TCT-KK

Công văn 1810/TCT-KK

Ngày 12/05/2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 1810/TCT-KK trả lời Cục thuế tỉnh Bến Tre và Cục thuế tỉnh Kiên Giang về việc loại trừ tỷ lệ % doanh nghiệp khai thuế điện tử đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng và khai thác thủy hải sản. Theo đó, trường hợp người kinh doanh vàng, người khai thác thủy sản, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dịch vụ internet là doanh nghiệp thành lập quy định của Luật Doanh nghiệp và hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Bên Tre (là tỉnh có đủ cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tinh theo Công văn số 2333/BTTTT-THH) phải thực hiện khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định

Download Công văn 1810/TCT-KK tại đây

Công văn 1810/TCT-KK
Công văn 1810/TCT-KK

Tiếp theo

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2018 mới nhất

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2018 mới nhất như thế nào …