Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp » Có phải nộp bản hóa đơn mẫu lên cơ quan thuế nữa không?

Có phải nộp bản hóa đơn mẫu lên cơ quan thuế nữa không?

Có phải nộp bản hóa đơn mẫu lên cơ quan thuế nữa không? Đó là câu hỏi nhiều bạn kế toán đã hỏi Đại lý thuế Công Minh. Chúng tôi xin được trả lời như sau: Hiện nay, Tổng cục thuế đã Nâng cấp iHTKK v3.1.2 chức năng gửi thông báo phát hành hóa đơn hỗ trợ đính kèm mẫu hóa đơn (người nộp thuế Scan mẫu hóa đơn, copy vào file Word và đính kèm mẫu hóa đơn tương tự các phụ lục tờ khai khác).

Hiện nay việc gửi thông báo phát hành hóa đơn lần đầu của các doanh nghiệp không cần gửi nộp bản cứng hóa đơn mẫu lên cơ quan thuế. Hiện tại thủ tục phát hành hóa đơn lần đầu được thực hiện khác trước như theo hướng dẫn sau (không phải nộp mẫu hóa đơn trược tiếp lên cơ quan thuế) mà chỉ cần gửi bản Scan ==> chuyển sang word ==> Và gửi như gửi các phụ lục thông thường (Tương tự như gửi thuyết minh báo cáo tài chính)

Thủ tục phát hành hóa đơn lần đầu xem chi tiết Tại đây

Tiếp theo

Những điều cần biết về thuế, kế toán tuần 1 tháng 3 năm 2017

Những điều cần biết về kế toán tuần 01 tháng 03 năm 2018

Đại lý thuế Công Minh cập nhật những thay đổi, văn bản, chính sách thuế …