Home » Bài đăng » Chủ DN tư nhân có cần tham gia bảo hiểm

Chủ DN tư nhân có cần tham gia bảo hiểm

Đối với các doanh nghiệp Người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương, tiền công theo quy định tại Khoản 13, 14 Luật Doanh nghiệp… thì tham gia BHXH nhưng đối với chủ doanh nghiệp tư nhân không có hợp đồng lao động, chi phí tiền lương không được tính vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì có cần tham gia bảo hiểm. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn Chủ DN tư nhân có cần tham gia bảo hiểm

Chủ DN tư nhân có cần tham gia bảo hiểm

Theo quy định tại khoản 1.3 Điều 4 Quyết định 1111/QĐ-BHXH, quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm như sau  Chủ DN tư nhân có cần tham gia bảo hiểm

“Người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công thuộc các chức danh quy định tại Khoản 13, Điều 4 Luật Doanh nghiệp, gồm: chủ sở hữu, giám đốc doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh công ty hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác do Điều lệ công ty quy định.”

Vì vây, trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân có cần tham gia bảo hiểm hay không sẽ tùy thuộc vào tình hình thực tế của Doanh nghiệp khi người chủ sỡ hữu đó có thuộc trong danh sách những người hưởng lương tại công ty hay không và sẽ được quy định trong điều lệ công ty.

Khi người chủ doanh nghiệp tư nhân có tên trong danh sách thì cần phải đóng bảo hiểm xã hội

Các bài viết tham khảo

Tiếp theo

Cách viết hóa đơn Gía trị gia tăng

Cách viết hóa đơn GTGT chính xác

Hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là chứng từ không thể thiếu của …