Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp » Cách lập phụ lục 01-1/TNDN theo phần mềm HTKK mới nhất

Cách lập phụ lục 01-1/TNDN theo phần mềm HTKK mới nhất

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ hướng dẫn cách lập nhập phụ lục 01-1/TNDN: Tính nộp thuế TNDN tạm tính quý của các Doanh nghiệp có các cơ sở hạch toán phụ thuộc mới nhất hiện nay.

Cách lập phụ lục 01-1/TNDN theo phần mềm HTKK

Cách lập phụ lục 01-1/TNDN theo phần mềm HTKK mới nhất
Cách lập phụ lục 01-1/TNDN theo phần mềm HTKK mới nhất

– Các chỉ tiêu cần nhập

+ Chỉ tiêu [06]: Tổng số thuế phải nộp trên tờ khai: Lấy từ chỉ tiêu [36] trên tờ khai, không cho sửa

+ STT: Ứng dụng hỗ trợ tự động tăng

+ Chỉ tiêu (8) – Tên doanh nghiệp: Nhập kiểu text tối đa 100 ký tự

+ Chỉ tiêu (9) – Mã số thuế: Nhập text 14 ký tự, kiểm tra cấu trúc MST

+ Chỉ tiêu (10) – Cơ quan thuế quản lý trực tiếp: chọn trong danh mục

+ Chỉ tiêu (11) – Tỷ lệ phân bổ: Nhập dạng xx,xx, kiểm tra tổng tỷ lệ phân bổ phải bằng 100%

+ Chỉ tiêu (12)– Số thuế phân bổ = [5] * [9]

+ Chỉ tiêu (13): Tổng số thuế phân bổ, kiểm tra = chỉ tiêu [06].

Từ khóa: Cách lập phụ lục 01-1/TNDN, hướng dẫn lập phụ lục 01-1/TNDN

Đại lý thuế Công Minh vừa chia sẻ cách lập phụ lục 01-1/TNDN – Tính nộp thuế TNDN tạm tính quý của các Doanh nghiệp có các cơ sở hạch toán phụ thuộc

Mời các bạn xem thêm:

Tiếp theo

Thời gian chi trả bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu

Thời gian chi trả bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu

Trên cơ sở đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, và sau khi đã …