Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp » Cách lập phụ lục 01-1/TNDN theo phần mềm HTKK mới nhất

Cách lập phụ lục 01-1/TNDN theo phần mềm HTKK mới nhất

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ hướng dẫn cách lập nhập phụ lục 01-1/TNDN: Tính nộp thuế TNDN tạm tính quý của các Doanh nghiệp có các cơ sở hạch toán phụ thuộc mới nhất hiện nay.

Cách lập phụ lục 01-1/TNDN theo phần mềm HTKK

Cách lập phụ lục 01-1/TNDN theo phần mềm HTKK mới nhất
Cách lập phụ lục 01-1/TNDN theo phần mềm HTKK mới nhất

– Các chỉ tiêu cần nhập

+ Chỉ tiêu [06]: Tổng số thuế phải nộp trên tờ khai: Lấy từ chỉ tiêu [36] trên tờ khai, không cho sửa

+ STT: Ứng dụng hỗ trợ tự động tăng

+ Chỉ tiêu (8) – Tên doanh nghiệp: Nhập kiểu text tối đa 100 ký tự

+ Chỉ tiêu (9) – Mã số thuế: Nhập text 14 ký tự, kiểm tra cấu trúc MST

+ Chỉ tiêu (10) – Cơ quan thuế quản lý trực tiếp: chọn trong danh mục

+ Chỉ tiêu (11) – Tỷ lệ phân bổ: Nhập dạng xx,xx, kiểm tra tổng tỷ lệ phân bổ phải bằng 100%

+ Chỉ tiêu (12)– Số thuế phân bổ = [5] * [9]

+ Chỉ tiêu (13): Tổng số thuế phân bổ, kiểm tra = chỉ tiêu [06].

Từ khóa: Cách lập phụ lục 01-1/TNDN, hướng dẫn lập phụ lục 01-1/TNDN

Đại lý thuế Công Minh vừa chia sẻ cách lập phụ lục 01-1/TNDN – Tính nộp thuế TNDN tạm tính quý của các Doanh nghiệp có các cơ sở hạch toán phụ thuộc

Mời các bạn xem thêm:

Tiếp theo

Lịch thi chứng chỉ hành nghề thuế năm 2018

Gần đây nhất, Tổng cục thuế đã ban hành thông báo số 41/TB-HĐT ngày 12/06/2018 của …