Home » Bài viết » Cách dùng hàm nối chuỗi, hàm ghép chuỗi trong Excel

Cách dùng hàm nối chuỗi, hàm ghép chuỗi trong Excel

Trong Excel, khi làm việc với các bảng dữ liệu chứa Họ, Tên khách hàng thì thường đi kèm với cột Họ và cột tên khách hàng. Trong các trường hợp này Excel có các hàm dùng để nối 2 chuỗi Họ, Tên khách hàng với nhau thay vì phải gõ lại họ và tên dựa trên 2 cột đó.

Để nối chuỗi trong Excel ta thường dùng 2 cách sau: Dùng hàm toán tử “&” hoặc dùng hàm “CONCATENATE”. Để hiểu rõ được cách nối chuỗi trong Excel như thế nào, Đại lý thuế Công Minh xin giới thiệu đến bạn đọc Cách dùng hàm nối chuỗi, hàm ghép chuỗi trong Excel.

1. Dùng hàm toán tử “&” để nối chuỗi, ghép chuỗi trong Excel
Cú pháp: =Chuỗi1&Chuỗi2&…

Trong đó: chuỗi1, chuỗi2,… là các phần tử rời ra khi ta cần nối

noi-chuoi-11

2. Dùng hàm nối chuỗi CONCATENATE
Cú pháp: =CONCATENATE(text1,text2,…)

Trong đó: text1 là chuỗi thứ 1, text2 là chuỗi thứ 2,…

Việc đánh dấu “,” hay dấu”;” trong hàm phụ thuộc vào cài đặt trong máy tính của từng bạn

noi-chuoi-21

Lưu ý: Trong cả 2 cách dùng khi ta muốn giữa các chuỗi nối có khoảng trắng thì giữa 2 dấu (“”) ta để khoảng trắng, nếu muốn các chuỗi nối liền dính vào nhau thì giữa 2 dấu (“”) ta viết liền.

Tiếp theo

Lịch thi chứng chỉ hành nghề thuế năm 2018

Gần đây nhất, Tổng cục thuế đã ban hành thông báo số 41/TB-HĐT ngày 12/06/2018 của …