Home » Tin tức » Thuế » Thuế TNCN » Các khoản trợ cấp không bị tính thuế TNCN

Các khoản trợ cấp không bị tính thuế TNCN

Tổng cục Thuế đã tiến hành rà soát, tổng hợp danh mục các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế, và công bố danh mục này tại Công văn số 1381/TCT-TNCN ngày 24/4/2014.

Danh mục này liệt kê hơn 70 đối tượng hưởng với mức tính và văn bản căn cứ cụ thể với từng loại trợ cấp, phụ cấp không bị tính thuế.
Căn cứ pháp lý của một số loại phụ cấp quan trọng được liệt kê như sau:
– Phụ cấp độc hại nguy hiểm: 07/2005/TT-BNV, 04/2005/TT-BLĐTBXH, 26/2006/TT-BVHTT, 25/2013/TT-BLĐTBXH.
– Phụ cấp khu vực: 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT.
– Phụ cấp thu hút:
+ Cán bộ, công chức, viên chức ở vùng đặc biệt khó khăn: 116/2010/NĐ-CP, 08/2011/TTLT-BNV-BTC, 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT.
+ Giáo viên: 61/2006/NĐ-CP, 19/2013/NĐ-CP, 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC.
+ Cán bộ viên chức y tế: 64/2009/NĐ-CP, 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC.
– Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sinh con, chế độ thai sản…: Bộ luật lao động 2012, Luật bảo hiểm xã hội, Thông tư 10/2003/TT-BLĐTBXH.

Tiếp theo

Trọn bộ Hồ sơ thanh toán công tác phí đầy đủ nhất năm 2017

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Trọn bộ Hồ sơ thanh toán công tác …