Home » Tin tức » Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính

Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính

Theo thông tư 156 Trường hợp các doanh nghiệp có nhiều cơ sở tại các cơ quan quản lý thuế khác nhau nhưng vẫn kê khai cho các cơ sở tại trụ sở chính thì người nộp thuế phải thực hiện phân bổ thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán như sau:

Mẫu Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính

Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính
Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính

Mời các bạn xem thêm

Hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT

Hướng dẫn kê khai tờ khai thuế vãng lai ngoại tỉnh theo thông tư 156

Tiếp theo

Thời gian chi trả bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu

Thời gian chi trả bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu

Trên cơ sở đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, và sau khi đã …