Home » Tin tức » Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy 01-7/GTGT

Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy 01-7/GTGT

Đối với cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy, khi thực hiện kê khai thuế GTGT của Doanh nghiệp thì cần thực hiện thêm bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy 01-7/GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ mẫu biểu 01-7/GTGT theo thông tư 156 cho tất cả bạn đọc

Tải Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy 01-7/GTGT 

PHỤ LỤC

BẢNG KÊ SỐ LƯỢNG XE ÔTÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY BÁN RA

(Kèm theo tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT)

[01] Kỳ tính thuế: tháng…….. năm ……. hoặc quý …..năm….

[02] Tên người nộp thuế:…………………………………………………………………………….

[03] Mã số thuế

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………………………………

[05] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Loại xe Đơn vị tính Tổng số lượng xe bán ra cho người tiêu dùng và số lượng xe xuất cho đại lý bán hưởng hoa hồng Giá bán ghi trên hóa đơn (bao gồm cả thuế giá trị gia tăng)

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A Xe ôtô        
1        
       
  Tổng cộng        
B Xe hai bánh gắn máy        
1        
       
  Tổng cộng        

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:……………………..

Chứng chỉ hành nghề số:………..

…, ngày …….tháng …….năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

___________________________

Ghi chú:

– Bảng kê này dùng cho tất cả các cơ sở  kinh doanh có phát sinh doanh số bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy. Cơ sở kinh doanh lập và gửi đến cơ quan thuế cùng với tờ khai thuế GTGT hàng tháng. Cách ghi:

– Cột (2): Ghi rõ tên xe, chủng loại xe, đời xe, năm sản xuất bán ra trong tháng. 

– Cột (4): Ghi số lượng xe bán tới người tiêu dùng và số xe xuất cho đại lý bán hưởng hoa hồng.

– Cột (5): Ghi giá bán ghi trên hóa đơn (bao gồm cả thuế GTGT) của những xe bán tới người tiêu dùng và xe xuất giao cho đại lý bán hưởng hoa hồng.

Mởi các xem thêm bài viết:

Hướng dẫn kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ

Từng bước hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT

Tiếp theo

Hoàn thuế Giá trị gia tăng

Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn thuế GTGT không?

Để trả lời câu hỏi Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn …