Home » Trường Lê

Trường Lê

Công văn 435/TCT-CS ban hàng ngày 28 tháng 01 năm 2016

Ngày 28 tháng 01 năm 2016 Tổng cục Thuế ban hành văn Công văn mới về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Công văn 435/TCT-CS. Dưới đây là nội dung công văn. Công văn 435/TCT-CS Tổng cục Thuế nhận được công văn số 75411/CT-HTr ngày 27/11/2015 …

Xem thêm »

Công văn 407/TCT-KK ban hành ngày 27 tháng 01 năm 2016

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Công văn 407/TCT-KK ban hành ngày 27 tháng 01 năm 2016 của Tổng cục Thuế về việc hoàn trả tiền án phí, phí thi hành án. Dưới đây là toàn văn Công Văn. Công văn 407/TCT-KK Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, …

Xem thêm »

Công văn 291/TCT-KK ban hành ngày 21 tháng 01 năm 2016

Công văn 291/TCT-KK ban hành ngày 21 tháng 01 năm 2016

Đại lý thuế Công Minh xin chia sê Công văn 291/TCT-KK ban hành ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Tổng cục Thuế, về việc khấu trừ thuế GTGT đối với vốn từ Quỹ bảo trì đường bộ. Dưới đây là toàn văn Công văn. Công văn 291/TCT-KK Kính gửi: Cục …

Xem thêm »

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương năm 2016 mới nhất

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương năm 2016 mới nhất

Đại lý thuế Công Minh xin sẻ Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương năm 2016 mới nhất, Căn cứ theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP và Nghị định 122/2015/NĐ-CP của Chính Phủ. Theo đó có những nội dung sau đây: Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương Mức lương bậc 1: Mức lương thấp nhất …

Xem thêm »

Văn bản nổi bật về thuế và bảo hiểm từ 11 – 16/01/2016

Văn bản nổi bật về thuế và bảo hiểm từ 11 – 16/01/2016

Trong tuần qua, có nhiều văn bản nổi bật về thuế và bảo hiểm (từ 11 – 16/01/2016) mới được cập nhật. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ văn bản về thuế và bảo hiểm nổi bật từ 11 – 16/01/2016. Cụ thể như sau: Văn bản nổi …

Xem thêm »

Ủy quyền quyết toán thuế tncn năm 2015

Ủy quyền quyết toán thuế tncn năm 2015

Khi các cá nhân hoặc đơn vị thực hiện việc quết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 thì việc ủy quyền quyết toán thuế tncn có những quy định gì mới. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Ủy quyền quyết toán thuế tncn năm 2015. Ủy quyền quyết …

Xem thêm »

Các khoản giảm trừ khi quyết toán thuế tncn năm 2015

Các khoản giảm trừ khi quyết toán thuế tncn năm 2015

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ các khoản giảm trừ khi quyết toán thuế tncn năm 2015, những khoản giảm trừ gồm khoản trừ gia cảnh, giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện,.. Cụ thể như sau: Các khoản giảm trừ khi quyết toán thuế tncn Các …

Xem thêm »

Điểm mới về thu nhập chịu thuế TNCN năm 2015

Điểm mới về thu nhập chịu thuế TNCN năm 2015

Trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015, có những điểm mới về thu nhập chịu thuế TNCN theo đó thu nhập chịu thuế được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 và Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015. Cụ thể như sau: Điểm mới …

Xem thêm »

Đối tượng quyết toán thuế TNCN 2015

Nhằm giúp những cá nhân hoặc đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ những đối tượng quyết toán thuế TNCN 2015. Đối tượng quyết toán thuế TNCN 2015 1. Đối với tổ chức, cá nhân trả …

Xem thêm »

Một số chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng 1/2016

Chính sách mới có hiệu lực giữa tháng 1/2016. Kể từ ngày 11/1/2016 đến 20/1/2016 nhiều văn bản mới bắt đầu có hiệu lực trong lĩnh vực doanh nghiệp, bảo hiểm,… Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số chính sách mới có hiệu lực giữa tháng 1/2016. Chính sách …

Xem thêm »