Home » Văn bản pháp luật » Văn bản thuế » 1924/TCT-DNL ngày 20/5/2015 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế

1924/TCT-DNL ngày 20/5/2015 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế

Tổng cục thế ban hành công văn số 1924/TCT-DNL ngày 20/5/2015 của  v/v chính sách thuế với nội dung công văn như sau:

Kính gửi: Cục thuế TP. Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 65587/CT-HTr ngày 29/12/2014  của cục thuế TP. Hà Nội vướng mắc về thực hiện chính sách thuế Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ( Agribank). Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tải nội dung công văn Tại đây

Tiếp theo

Công văn 889/TCT-CS về chính sách lệ phí trước bạ

Ngày 03 tháng 03 năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 889/TCT-CS gửi …