Home » Văn bản pháp luật » Văn bản thuế » 1920/TCT-CS – xác định sản lượng, giá tính thuế tài nguyên

1920/TCT-CS – xác định sản lượng, giá tính thuế tài nguyên

Tổng cục thuế ban hành công văn số 1920/TCT-CS ngày 20/5/2015 về việc xác định sản lượng, giá tính thuế tài nguyên với nội dung chi tiết như sau:

Kính gửi: Cục thuế TP. Hòa Bình

Trả lời công văn số 757CT – TTHT ngày 25/04/2015 của Cục thuế Hòa Bình về sản lượng và giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm đá khai thác đã qua xay nghiền thành đá các ly làm vật liệu xây dựng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 

Tải nội  dung công văn Tại đây

Tiếp theo

Công văn 889/TCT-CS về chính sách lệ phí trước bạ

Ngày 03 tháng 03 năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 889/TCT-CS gửi …