Home » Văn bản pháp luật » Văn bản thuế » 1917/TCT-CS – điều kiện khấu trừ thuế GTGT

1917/TCT-CS – điều kiện khấu trừ thuế GTGT

Tổng cục thuế ban hành công văn số 1917/TCT-CS ngày 20/5/2015 của v/v điều kiện khấu trừ thuế GTGT với nội dung chi tiết như sau:

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại và xây dựng Minh Giang

(Địa chỉ: Số 153, Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội)

Trả lời công văn 01CV-MG-2015 ngày 12/03/2015 của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Minh Giang về điều kiện khấu trừ GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tải nội dung công vănTại đây

Tiếp theo

Thông tư 147 của Bộ tài chính năm 2016 về tài sản cố định

Ngày 13 tháng 10 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 147/2016/TT-BTC về …