Home » Văn bản pháp luật » Văn bản thuế » 1876/TCT-KK – Lập biên bản vi phạm hành chính đối với trường hợp chậm hồ sơ khai thuế qua mạng

1876/TCT-KK – Lập biên bản vi phạm hành chính đối với trường hợp chậm hồ sơ khai thuế qua mạng

Tổng cục thuế ban hành công văn số 1876/TCT-KKK  ngày 18/05/2015 về việc lập biên bản vi phạm hành chính đối với trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế qua mạng với nội dung chi tiết như sau:

K/g: Cục thuế TP. Đà Nẵng

Trả lời công văn số 62/CT-TTHT ngày 08/01/2015 của cục thuế TP. Đà Nẵng về việc lập biên bản vi phạm hành chính đối với trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế qua mạng. Sau khi báo cáo và được sự chỉ đạo của Bộ tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đối với vướng mắc về việc lập biên bản vi phạm trong trường hợp chậm nộp hồ sơ kê khai qua mạng, Tổng cục Thuế ghi nhận và sẽ nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, sửa đổi tại thông tư thay thế Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực Thuế và thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài Chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế đảm bảo cơ sở pháp lý thực hiện.

Tải nội dung công văn Tại đây

Tiếp theo

Thông tư 147 của Bộ tài chính năm 2016 về tài sản cố định

Ngày 13 tháng 10 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 147/2016/TT-BTC về …