Home » Văn bản pháp luật » Văn bản thuế » 1771/TCT-CS – Đề nghị bổ sung hồ sơ

1771/TCT-CS – Đề nghị bổ sung hồ sơ

Ngày 11 tháng 05 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 1771/TCT-CS – Đề nghị bổ sung hồ sơ trong đó có những nội dung như sau:

Tải văn bản gốc tại đây

Nội dung Công văn số 1771/TCT-CS chi tiết như sau:

Tổng cục thuế nhận công văn số 01/2015 ngày 10/04/2015 của Công ty

Tiếp theo

Công văn 889/TCT-CS về chính sách lệ phí trước bạ

Ngày 03 tháng 03 năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 889/TCT-CS gửi …