Home » Văn bản pháp luật » Văn bản thuế » 1756/TCT-CS Phương pháp tính thuế

1756/TCT-CS Phương pháp tính thuế

Ngày 08 tháng 05 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 1756/TCT-CS Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng, trong đó chi tiết Trả lời công văn số 508/CT-KK&KTT ngày 05 tháng 03 năm 2015 của Cục thuế tỉnh Bắc Giang về việc áp dụng phương tính thuế GTGT của Công ty Cổ phần Ngọc Việt, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tải công văn số 1756/TCT-CS Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng Tại đây

 

Tiếp theo

Công văn 889/TCT-CS về chính sách lệ phí trước bạ

Ngày 03 tháng 03 năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 889/TCT-CS gửi …